Den 15 november genomfördes uppgradering av vår plattform till PHP version 7.4 till version 8.1.
Anledningen är att version 7.4 når sitt slutdatum den 28:e november och kommer efter det ej 
att erbjudas i vår kundzon. 
Detta av säkerhetsskäl för dig som kund.
Om din webbsida är flyttad till PHP 8.1 och nu inte fungerar bör du i första hand felsöka denna 
själv och uppdatera de funktioner på sidan som ej fungerar i nyare PHP-versioner.

Vår support uppdaterar inte hemsidor utan detta behöver man som sidoägare ombesörja själv.
Behöver ni hjälp att flyttta till en "Legacy" server medans ni fixar hemsidan så går det att ordna.